Hormonlar, Uyku ve Uyku Bozuklukları
Yazar: teknoloji 08-19-2022, 05:37 PM - Forum: Genel Sağlık Konuları - Yorumlar (2)

[Resim: screen-shot-2022-08-01-at-2.58.40-pm.png]

Narkolepsi, uykusuzluk ve uyku apnesi ile birlikte en sık bilinen uyku bozukluklarından biridir. Narkolepsi, gündüz aşırı uyku hali olarak tanımlanır ve bu hastalığın nedeni, 2000 yılında araştırmacıların Orexin/Hypocretin olarak adlandırılan nöropeptid eksikliğinin bu uyku bozukluğunun nedeni olduğunu keşfetmelerine kadar bir gizemdi. Daha ileri çalışmalar, bu nöropeptidin yalnızca hipotalamustan salındığını ortaya çıkardı. Narkolepsi hastaları genellikle uyanıklık döneminde ani kas tonusu kaybı olarak tanımlanan başka bir uyku bozukluğu olan katapleksi gözlemler.

Dikkat çekici bir şekilde, raporlar narkolepsi tanısının konması erkeklerde 16 yıl, buna karşılık kadınlarda 28 yıl geciktiğini göstermektedir (Won vd. 2014). Bu bulgu, cinsiyet hormonlarının uyku bozukluklarının semptomlarına aracılık edebileceğini düşündürmektedir. Bazı araştırmalar, kadınların oreksin düzeyinin bir dereceye kadar erkeklere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Bunun dışında uykusuzluk kadınlarda, uyku apnesi erkeklerde daha sık görülmektedir. Bu, cinsiyet hormonlarının farklı uyku bozuklukları üzerindeki potansiyel etkilerini gösterir. Ayrıca, cinsiyete özgü dönemlerin (yani menopoz, andropoz, hamilelik, adet döngüsü) uyku ve uyku bozuklukları üzerindeki etkileri hakkında sınırlı literatür vardır.

Sonuç olarak, cinsiyet hormonlarının uyku hastalığına etkisine ilişkin bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Ancak uyku bozuklukları cinsiyetler arasında daha baskın veya zayıf olabilir.


  Ruhsal Bozukluklar, Baş Ağrıları ve Uyku
Yazar: teknoloji 08-19-2022, 05:37 PM - Forum: Genel Sağlık Konuları - Yorum Yok

[Resim: screen-shot-2022-08-01-at-2.55.54-pm.png]

Uyku ve ruhsal bozukluklar arasındaki bağlantılar, beyin araştırmaları için her zaman sıcak bir konudur. Giderek artan sayıda rapor, uyku bozukluğunun tüm ruhsal bozukluklar yelpazesinde yaygın olduğunu göstermektedir. Şizofreni, bipolar, majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu hastalarının sırasıyla obstrüktif uyku apnesi, sirkadiyen ritim bozukluğu, uykusuzluk ve REM uyku bozukluğu yaşama eğilimi vardır (Myles vd. 2016, Reima vd. 2019).


Ayrıca uyku düzeni bozukluğunun mani ve majör depresyonun temel semptomu olduğu bilinmektedir. Depresyon hastalarında uyku süresi genellikle artar veya azalır, mani hastalarında ise uyku ihtiyacı azalır. Buna karşılık, atipik depresyon hastaları aşırı uykudan muzdariptir. Öte yandan, birçok ruhsal bozukluk hastasında aktivite kalıpları uyku profillerinden daha fazla değişiklik gösterir. Bu hastalar genellikle rahatsızlıklar sırasında daha az aktif hale gelirler.


Migren gibi baş ağrılarının uyku ile ilişkileri de büyük bir gizemdir. Migren genellikle uykuya dalma ile kendi kendine tedavi edilir. Bu gözlem, uyku ve migren arasındaki potansiyel bağlantıları ortaya koyuyor.
Sonuç olarak, uyku, ruhsal bozukluklar ve baş ağrısı arasındaki ilişki hakkındaki bilgilerimiz henüz erken aşamadadır. Bununla birlikte, kanıtlar; uykunun, zihinsel bozuklukların ve baş ağrılarının birbirini karşılıklı olarak etkileyebileceğini düşündürmektedir.


  Ensefalon 2: Uyku Apnesi ve Gelecekteki Tedavisi
Yazar: teknoloji 08-19-2022, 05:36 PM - Forum: Genel Sağlık Konuları - Yorum Yok

[Resim: screen-shot-2022-08-01-at-2.57.06-pm.png]

Obstrüktif uyku apnesi (OUA), uyku sırasında normal nefes almayı engelleyen üst solunum yollarındaki kas büyümesi nedeniyle sık uyku kesintisi olarak tanımlanır. OUA’nın bir seyri olarak kandaki karbondioksit (CO2) seviyesi yükselir. OUA günlük yaşamı her düzeyde bozar.

OUA’nın komorbiditeleri psikolojiden kardiyovaskülere kadar geniş bir yelpazededir. Son çalışmalar, beynin pons bölgesindeki Parabrakial alanında bulunan Kalsitonin geni ile ilişkili peptit eksprese eden nöronların inhibisyonunun farelerde yüksek CO2 seviyelerindeki kortikal uyarılmayı önlediğini göstermiştir (Kaur vd. 2017).

Bu bulgu, solunum ve uyarılma mekanizmalarının beyindeki farklı sistemler tarafından modüle edilebileceğini düşündürmektedir. Çalışmalar ayrıca serotonerjik tonların inhibe edilmesinin farelerde uyarılmayı önlediğini de göstermektedir (Kaur vd. 2020).

Bu son bulguların ışığında, araştırmacılar OUA hastaları için ameliyatlar ve mekanik müdahaleler gibi tedavilerin aksine daha iyi tedaviler bulmaya yaklaşıyorlar.


  Avrupa gıda ajansı, gıdalarda titanyum dioksit kullanımı hakkındaki fikrini değiştird
Yazar: teknoloji 08-19-2022, 05:36 PM - Forum: Genel Sağlık Konuları - Yorum Yok

[Resim: titanyum-dioksit-katkili-gida.jpg]

Diş macunları, güneş kremleri, boya ve gıda boyaları gibi pek çok yaygın ev ürününde renklendirici olarak kullanılan titanyum dioksit hakkında, Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından yayınlanan güncellenmiş güvenlik değerlendirmesine göre “bir gıda katkı maddesi olarak kullanıldığında artık güvenli olarak düşünülemez” kararı verildi. EFSA uzman kurulu ağızdan girişte titanyum dioksit parçacıklarının alınmasının düşük olduğunu, ancak vücutta birikebileceğini ve gen zehirliliği endişelerinin devre dışı bırakılamayacağı sonucuna vardı.

Bu yeni değerlendirme EFSA’nın 2016’daki değerlendirmesinin güncellenmesi ile oluştu ve eski değerlendirmede titanyum dioksidin gıda uygulamalarında güvenli olduğuna, fakat eksik bilgilerin tamamlanması için ileri araştırmalara gerek duyulduğuna işaret ediliyordu.

Nanoparçacıklar üzerine yeni bilimsel kanıtlar ve veriler dahil olmak üzere yakın zamanda ortaya çıkmış binlerce çalışmanın değerlendirilmesi sonucunda ajansın bu kararı verdiği belirtildi.

Titanyum Dioksit Üreticileri Birliği titanyum dioksidin en büyük üreticilerini temsil etmekte olup şu anda EFSA’nın fikrini “sonucun gerisindeki mantığı daha iyi anlamak amacıyla” dikkatle değerlendirdiklerini duyurdu.

2017 yılında, Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA), titanyum dioksidin soluk yolu ile alınmasında kanser oluşabileceği sonucuna varmıştı ve geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği tarafından belirli toz biçimlerinde soluk yolu ile alındığında bu maddeyi şüpheli bir kanserojen madde olarak sınıflandırdı. Fransa’da, geçtiğimiz yıl bir gıda katkı maddesi olarak kullanılması yasaklandı. Avrupa’da gıdalarda titanyum dioksidin kullanılmasının yasaklanması ile ilgili her türlü yasal veya düzenleyici karar Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından yapılacak.

ECHA’nın yeni fikrine dayanarak, Çevresel Çalışma Grubu (EWG) ABD Gıda ve İlaç Yönetimi kurumunun gıda kullanımında titanyum dioksidi yasaklayıp yasaklamayacağına çabucak karar vermesini istiyor.

100 binden fazla ürünün içeriğini inceledikten sonra, EWG 3000’den fazla “çok işlem görmüş gıdada” titanyum dioksit kullanıldığını tespit etti.

Kaynak: Europe’s food agency changes its mind on titanium dioxide in food | Chemistry World


  Kronik ve Akut Ağrılar
Yazar: teknoloji 08-19-2022, 05:35 PM - Forum: Genel Sağlık Konuları - Yorum Yok

[Resim: screen-shot-2022-08-01-at-2.54.32-pm.png]

Hem kronik hem de akut ağrılar yaşam kalitesini bozan faktörlerin başında gelmektedir. Ağrı, hastaların en sık şikayeti olması nedeniyle klinik düzeyde etkili bir çözüm bulmak için her zaman önemli bir sorun olmuştur. Ağrı sadece basit bir patofizyolojik süreç değildir. Ayrıca dikkat, bilişsel ve duygusal yönleri vardır. Bununla birlikte, geleneksel farmasötik yaklaşımlar, esas olarak ağrı sürecinin karmaşıklığını görmezden gelir (Bushnell vd., 2013).

Hayvan modelleri üzerinde yapılan çalışmalar, ağrı durumunda beynin pons bölgesindeki parabrakial nöronların (PB) aktivitesinin son derece arttığını göstermektedir. Bu bulgu, PB’nin ağrı üzerindeki potansiyel rollerini ortaya koymaktadır. PB, duyusal bilgileri ön beyin yapılarına ileten bir istasyon olarak bilinir. PB, esas olarak uyarıcı Glutamaterjik nöronları ve birkaç inhibitör GABAerjik internöronu barındırır.

Kanıtlar, PB’nin ön beyin yapıları aracılığıyla ve esas olarak amigdaladan baskılayıcı GABAerjik girdileri aldığını göstermektedir. Daha ileri çalışmalar, lateral PB’ye yansıyan GABAerjik amigdala nöronlarının aktivasyonunun, akut ağrıyı baskıladığını ve inhibe ettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca bulgular, kronik ağrının bu amigdala-parabrakiyal yolun etkinliğini baskıladığını göstermektedir (Raver vd., 2020). PB’nin ağrı işlemedeki önemli rolü dışında, vücudun sıvı dengesi, kardiyovasküler fonksiyonda, tokluk/iştahta ve uyku/uyanıklıkta da önemli rolleri vardır.

Ağrıya aracılık eden bu yeni amigdala-parabrakiyal yol, yalnızca ağrı için yeni tedaviler planlamakla sınırlı değildir. Aynı zamanda, bu yolla ilgili diğer süreçler için de etkili terapötik alternatifler üretme potansiyeline sahiptir.


  MyBB Öne Çıkan Konular Alanı (Modifikasyon)
Yazar: teknoloji 08-19-2022, 04:32 PM - Forum: MyBB Eklentiler & Modifikasyonlar - Yorum Yok

Merhabalar,

Bu konumda siz mybb alt yapılı forum sahipleri için güzel ve bir o kadar da kullanışlı bir modifikasyon paylaşacağım. Bu öne çıkan konular modifikasyonu ile forumunuzdaki önemli konuları burada tüm kullanıcılara sergileyebilirsiniz. Modifikasyon yapımcısı tedem adlı kullanıcıya aittir.

[Resim: ma8gcoq.png]

Modifikasyon Kurulumu/Kullanımı:

1- Admin Paneli - Temalar & Şablonlar - Temalar - Temanız - global.css sayfasına aşağıdaki css kodlarını yapıştırın ve kaydedin.

Kod:
.one-cikan-konu-alan {
margin: 0 -8px 18px -8px;
overflow: hidden;
}

.one-cikan-konu {
background-color: #FAFAFA;
width: calc(25% - 18px);
float: left;
margin: 0 8px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 4px;
}

.one-cikan-konu-ust {
background-color: transparent;
}

.one-cikan-konu-ust > h4.baslik {
border-bottom: 1px solid #ddd;
padding: 0 16px;
margin: 0;
text-transform: uppercase;
height: 42px;
line-height: 42px;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
}

.one-cikan-konu-ust > img.resim {
width: calc(100% + 2px);
height: 200px;
margin: 0 -1px;
}

.one-cikan-konu-icerik {
background-color: #FFF;
}

.one-cikan-konu-icerik > p.aciklama {
padding: 16px;
margin: 0;
}

.one-cikan-konu-alt {
background-color: transparent;
}

.one-cikan-konu-alt > a.devami {
border-top: 1px solid #ddd;
padding: 0 16px;
height: 42px;
line-height: 42px;
text-align: center;
display: block;
}


2- Admin Paneli - Temalar & Şablonlar - Şablonlar - Temanız - Üst Kısım (Header) Şablonlar - header şablonu içerisine girin, en altına aşağıdaki kodları yapıştırın, düzenleyin ve kaydedin.

Kod:
<div class="one-cikan-konu-alan">
<div class="one-cikan-konu">
<div class="one-cikan-konu-ust">
<h4 class="baslik">Öne Çıkan Konu Başlığınızı Buraya Giriniz</h4>
<img class="resim" src="http://www.bilim.org/wp-content/uploads/files-html_-css_-php_-js.jpg" alt="" />
</div>
<div class="one-cikan-konu-icerik">
<p class="aciklama">Buraya konunuz hakkında açıklama yazısı yazabilirsiniz.</p>
</div>
<div class="one-cikan-konu-alt">
<a href="#" class="devami">Konuyu Görüntüle</a>
</div>
</div>
<div class="one-cikan-konu">
<div class="one-cikan-konu-ust">
<h4 class="baslik">Öne Çıkan Konu Başlığınızı Buraya Giriniz</h4>
<img class="resim" src="http://www.bilim.org/wp-content/uploads/files-html_-css_-php_-js.jpg" alt="" />
</div>
<div class="one-cikan-konu-icerik">
<p class="aciklama">Buraya konunuz hakkında açıklama yazısı yazabilirsiniz.</p>
</div>
<div class="one-cikan-konu-alt">
<a href="#" class="devami">Konuyu Görüntüle</a>
</div>
</div>
<div class="one-cikan-konu">
<div class="one-cikan-konu-ust">
<h4 class="baslik">Öne Çıkan Konu Başlığınızı Buraya Giriniz</h4>
<img class="resim" src="http://www.bilim.org/wp-content/uploads/files-html_-css_-php_-js.jpg" alt="" />
</div>
<div class="one-cikan-konu-icerik">
<p class="aciklama">Buraya konunuz hakkında açıklama yazısı yazabilirsiniz.</p>
</div>
<div class="one-cikan-konu-alt">
<a href="#" class="devami">Konuyu Görüntüle</a>
</div>
</div>
<div class="one-cikan-konu">
<div class="one-cikan-konu-ust">
<h4 class="baslik">Öne Çıkan Konu Başlığınızı Buraya Giriniz</h4>
<img class="resim" src="http://www.bilim.org/wp-content/uploads/files-html_-css_-php_-js.jpg" alt="" />
</div>
<div class="one-cikan-konu-icerik">
<p class="aciklama">Buraya konunuz hakkında açıklama yazısı yazabilirsiniz.</p>
</div>
<div class="one-cikan-konu-alt">
<a href="#" class="devami">Konuyu Görüntüle</a>
</div>
</div>
</div>


  Mybb güncel 2022 Hoş Sosyal Paylaşım Butonları (Css)
Yazar: teknoloji 08-19-2022, 04:27 PM - Forum: MyBB Eklentiler & Modifikasyonlar - Yorum Yok

Merhaba arkadaşlar,

Bu konumda sizlere hoş ve güzel bir görünümü olan minimal tasarıma sahip siteleriniz için mükemmel bir sosyal paylaşım butonları paylaşacağım. Kodlar ücretsiz paylaşılmış ve üzerinde bir kaç oynama yaparak sitenize uygun hale getirebilirsiniz.

JavaScript Kodları:

Kod:
$(".d10-hide").hide();

$(".d10-trigger").click(function(){
  $(".d10-social").toggleClass("d10-collapse");
      if($(".d10-social").hasClass("d10-collapse")) {
    $(".d10-hide").fadeIn();
    $(".trigger").removeClass("ion-ios-redo-outline");
    $(".trigger").addClass("ion-ios-close-empty");
    $(".trigger").css("font-size","1.4em");
    $(".trigger").css("line-height","42px");
    }else {
    $(".d10-hide").fadeOut();
    $(".trigger").addClass("ion-ios-redo-outline");
    $(".trigger").removeClass("ion-ios-close-empty");
    }
});


Css Kodları:

Kod:
.d10-social {position:fixed; bottom:5px; right:20px; display:inline-block;}
.d10-social ul {list-style:none;}
.d10-social ul li {list-style:none; margin-top:10px;}

.d10-social ul li a {display:inline-block; color:#fff; border-radius:200px; width:55px; height:55px; background:rgba(0,0,0,0.2); text-align:center;}

.d10-social ul li a i.red {background:#F44336 !important;}
.d10-social ul li a i.blue {background:#2196F3 !important;}
.d10-social ul li a i.purple {background:#9C27B0 !important;}
.d10-social ul li a i.orange {background:#FF5722 !important;}
.d10-social ul li a i.green {background:#2E7D32 !important;}

.d10-social ul li a i.ote {line-height:42.5px;}

.d10-social ul li a i {width:40px; height:40px; display:inline-block; position:relative; line-height:40px; font-size:1.2em; top:7.5px; left:-0.5px; border-radius:999px;}


HTML Kodları:

Kod:
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,500,300" rel="stylesheet" type="text/css">
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script>

<div class="d10-social">
  <ul>
    <li><a href="#" class="d10-hide"><i class="blue ote ion-social-twitter-outline"></i></a></li>
    <li><a href="#" class="d10-hide"><i class="red ote ion-social-youtube"></i></a></li>
    <li><a href="#" class="d10-hide"><i class="blue ote ion-social-facebook-outline"></i></a></li>
    <li><a href="#" class="d10-trigger"><i class="orange ion-ios-redo-outline trigger"></i></a></li>
  </ul>
</div>


  MyBB Tema Değişkenleri
Yazar: teknoloji 08-19-2022, 04:24 PM - Forum: MyBB Eklentiler & Modifikasyonlar - Yorum Yok

Merhabalar,

Bu konumda siz mybb forum sahiplerinin ve mybb geliştiricilerinin işine yarayacak, sürekli kullandığı kodları paylaşacağım. Bu kodlar mybb'nin gerekli sayfalarında işinize yarayacaktır. Biz mybb geliştiricileri de bu kodlar sayesinde yeni temalar, tasarımlar ortaya dökeriz

POST , Postbit'te ve yorumlarda kullanılabilecek değişkenler:

Kullanılabilecek Şablon: postbit

Kod:
{$post['pid']} //Yorumun ID'si
{$post['tid']} //Yorumun bulunduğu konunun ID'si
{$post['replyto']} //Eğer yorum alıntı mesaj içeriyorsa alıntı yapılan yorumun ID'si
{$post['fid']} //Yorumun bulunduğu forumun ID'si
{$post['subject']} //Yorumun başlığı
{$post['icon']} //Yorumun ikonunun ID'si
{$post['uid']} //Yorumu gönderen kullanıcının ID'si
{$post['username']} //Yorumu gönderen kullanıcının adı
{$post['usertitle']} //Yorumu gönderen kullanıcının başlığı
{$post['dateline']} //Yorumun gönderilme zamanının time kodu (açıkçası hiç işinize yarayacağını sanmıyorum ama bilin)
{$post['message']} //Yorumun içeriği
{$post['includesig']} //İmza gösterilsin mi gösterilmesin mi ayarının değeri (1/0)
{$post['smileoff']} //İfadeler gösterilsin mi gösterilmesin mi ayarının değeri (1/0)
{$post['edituid']} //Yorumu düzenleyen kullanıcının ID'si
{$post['edittime']} //Yorumun düzenlenme zamanının time kodu (bununda hiç işinize yaramayacağını sanmıyorum)
{$post['editreason']} //Yorumun düzenlenme sebebi
{$post['visible']} //Yorumun görünür olup olmadığının değeri (1/0)

THREAD, Konu değişkenleri

Kullanılabilecek Şablon: showthread


Kod:
{$thread['tid']} //Konunun ID'si
{$thread['fid']} //Konunun bulunduğu forumun ID'si
{$thread['subject']} //Konunun başlığı
{$thread['prefix']} //Ön ekin ID'si
{$thread['icon']} //Konu ikonunun ID'si
{$thread['poll']} //Anket var mı yok mu değeri (1/0)
{$thread['uid']} //Konuyu açan kullanıcının ID'si
{$thread['username']} //Konuyu açan kullanıcının adı
{$thread['dateline']} //Konunun açılma zamanının time kodu
{$thread['firstpost']} //İlk yorumun ID'si
{$thread['lastpost']} //Son yorumun gönderilme zamanının time kodu
{$thread['lastposter']} //Son yorumu gönderenin kullanıcı adı
{$thread['lastposteruid']} //Son yorumu gönderenin kullanıcı ID'si
{$thread['views']} //Konunun görüntülenme sayısı
{$thread['replies']} //Konudaki yorum sayısı
{$thread['closed']} //Kapalı olup olmama değeri (1/NULL)
{$thread['sticky']} //Sabit Konu/Normal Konu olup olmama değeri (1/0)
{$thread['numratings']} //Oy puanı
{$thread['totalratings']} //Toplam verilen oy sayısı
{$thread['notes']} //Anlayamadım burayı ama konu notları gibi bir şey galiba.
{$thread['visible']} //Konu görünürlüğü değeri (1/0)
{$thread['unapprovedposts']} //Onaylanmayan yorumların değeri
{$thread['deletedposts']} //Silinen yorumlar
{$thread['attachmentcount']} //Eklenti dosyası sayısı
{$thread['deletetime']} //Silme zamanı gibi bir şey de denedim olmadı anlayamadım burayı da

FORUM, Forum Değişkenleri

Kullanılabilecek Şablon: forumbit şablonlarıKod:
{$forum['fid']} //Forum ID'si
{$forum['name']} //Forum adı
{$forum['description']} //Forum açıklaması
{$forum['linkto']} //Yönlendirilen bağlantı adresi
{$forum['type']} //Kategori tipi, Kategoriyse c, Forumsa f. (c/f)
{$forum['threads']} //Forumun konu sayısı
{$forum['posts']} //Forumun yorum sayısı
{$forum['lastpost']} //Son yorumun yayınlanış zamanının time kodu.
{$forum['lastposter']} //Son yorumu gönderenin kullanıcı adı
{$forum['lastposteruid']} //Son yorumu gönderenin kullanıcı ID'si
{$forum['lastposttid']} //Son yorumun konu ID'si

SETTINGS, Genel Sistem Ayarları


Kullanılabilecek Şablon: Tüm Şablonlar

Kod:
{$mybb->settings['boardclosed']} //Kapalı olup olmama değeri (1/0)
{$mybb->settings['boardclosed_reason']} //Kapalı olma nedeni
{$mybb->settings['bbname']} //Forum ismi
{$mybb->settings['bburl']} //Forum Adresi
{$mybb->settings['homename']} //Ana Sayfa Adı
{$mybb->settings['homeurl']} //Ana Sayfa Adresi
{$mybb->settings['adminemail']} //Admin E-Postası
{$mybb->settings['returnemail']} //Dönüş E-Postası
{$mybb->settings['contactemail']} //İletişim E-Postası
{$mybb->settings['contactlink']} //İletişim Adresi
{$mybb->settings['faxno']} //Fax Numarası
{$mybb->settings['bblanguage']} //Forum Dili
{$mybb->settings['useravatar']} //Varsayılan kullanıcı avatarı
{$mybb->settings['avatarsize']} //Avatar boyutu
{$mybb->settings['avataruploadpath']} //Avatar yükleme yolu


  MyBB Forumunuzda Wordpress Blog Yazıları Eklentisi
Yazar: teknoloji 08-19-2022, 04:20 PM - Forum: MyBB Eklentiler & Modifikasyonlar - Yorum Yok

Merhabalar,
Bu konumda siz değerli mybb sahipleri için güzel bir eklenti paylaşacağım. Şimdi çoğu kişi; sitesinin ilk açılışı wordpress tabanlı blog kuruyor ve daha sonrasında /forum yaparak mybb alt yapılı bir forum kuruyor. Bana çoğu zaman "emre hocam wordpress yazılarımızı forumda görüntülemek istiyoruz, yardımcı olur musun" tarzında mesajlar geliyordu. Bakın adamlar yapmış, kodla vs. uğraşmak yerine Aktifleştir linkine tıkladığınız an istediğiniz kadar blog yazınızı forumunuzda gösterebiliyorsunuz Smile

Eklenti ismi: WordPress Yazıları (WordPress Posts on Forum Index)
Eklenti Yapımcısı: Skyon Archer
Türkçe Çevirmen by Emre KRMN
Mybb Uyumlu Olduğu Sürüm-(ler): MyBB – 1.8.x
Eklenti Versiyonu: 1.1
Eklenti Kurulumu:
– Aşağıdaki bağlantıdan .zip arşivini bilgisayarınıza indirin ve açın.
– FTP-Upload klasörü içinde bulunan dosyaları forum ana dizine atın.
– Admin Paneli – Eklentiler sayfasından eklentiyi aktifleştirin.
– Admin Paneli – Forum Ayarları (Yapılandırma) – Eklenti Ayarları – [Eklenti] Wordpress Yazıları sayfasından eklentinin diğer ayarlarını yapın.

Dosya Adı Dosya Boyutu İndirme Sayısı
.zip MyBB Forumunuzda Wordpress Blog Yazıları Eklentisi.zip 69.71 KB 0

  Tiktok Keşfet Engeli Nasıl Kaldırılır?
Yazar: teknoloji 08-19-2022, 04:15 PM - Forum: Tiktok - Yorum Yok

Bu yazımızda, günümüzün en popüler sosyal medya aplikasyonları arasında yerini alan Tiktok’da birçok kişinin yaşadığı sorunlardan birisinin çözümüyle ilgili bilgi vereceğiz.

Tiktok Keşfet Engeli nedeniyle birçok kişi yeterince beğeni, yorum ve izlenme alamıyor. Yani bu engelin etkileşimlerinizi gözle görülür oranda azaltacağını belirtmek mümkün! Peki, bu engel ne sebeple atılıyor?

Tiktok Keşfet Engeli Neden Olur?

Tiktok Keşfet Engeli sorunu ile karşılaştıysanız bu duruma yol açan bazı ihlaller yaptığınızı söyleyebiliriz! Peki, bu ihlaller nelerdir?
Şiddet içerikli videolar,

+18 ya da cinsellik içerikli videolar,
Politika içerikli videolar,
Küfür içerikli videolar.

Genel olarak Tiktok Keşfet Engeli Neden Olur? sorusuna bu maddelerle cevap vermek yanlış olmayacaktır. Peki, Tiktok Keşfet Engeli Nasıl Kaldırılır?

Tiktok Keşfet Engeli Nasıl Kaldırılır?

Bu tip bir engel ile karşı karşıya kaldıysanız bunun mutlaka bir sebebi vardır. Bu sebep genellikle ihlaller ile ilgilidir. İhlal yapmayı bıraktığınız takdir de büyük ihtimalle bir süre sonra engel kendiliğinden kalkacaktır. Ancak siz yine de aşağıdaki adımları uygulayarak sorunu daha hızlı bir şekilde çözebilirsiniz.

Tiktok uygulamasındaki “BEN” sayfasına girin.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan üç noktaya tıklayın.

Destek bölümüne girin ve ardından burada bulunan “Bir Problemi Rapor Et” kısmına tıklayın.

Son olarak ise Tiktok Keşfete Çıkma Engeli sorunuyla karşılaştığınızı ifade eden bir mesaj yazıp gönderin.

İşte, yapmanız gerekenler bu kadar basit! Konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa yorum atabilirsiniz. Ayrıca konumu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi forumlar!


 
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adınız:
  

Şifreniz:
  

Forumda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 119
» Son Üye: obigucilicuuy
» Toplam Konular: 9,068
» Toplam Yorumlar: 9,162

Detaylı İstatistikler

Kimler Çevrimiçi
Toplam: 25 kullanıcı aktif
» 0 Kayıtlı
» 24 Ziyaretçi
Bing

Son Aktiviteler
Hormonlar, Uyku ve Uyku B...
Forum: Genel Sağlık Konuları
Son Yorum: teknoloji
08-20-2022, 12:46 PM
» Yorumlar: 2
» Okunma: 21
Ruhsal Bozukluklar, Baş A...
Forum: Genel Sağlık Konuları
Son Yorum: teknoloji
08-19-2022, 05:37 PM
» Yorumlar: 0
» Okunma: 5
Ensefalon 2: Uyku Apnesi ...
Forum: Genel Sağlık Konuları
Son Yorum: teknoloji
08-19-2022, 05:36 PM
» Yorumlar: 0
» Okunma: 2
Avrupa gıda ajansı, gıdal...
Forum: Genel Sağlık Konuları
Son Yorum: teknoloji
08-19-2022, 05:36 PM
» Yorumlar: 0
» Okunma: 2
Kronik ve Akut Ağrılar
Forum: Genel Sağlık Konuları
Son Yorum: teknoloji
08-19-2022, 05:35 PM
» Yorumlar: 0
» Okunma: 2
MyBB Öne Çıkan Konular Al...
Forum: MyBB Eklentiler & Modifikasyonlar
Son Yorum: teknoloji
08-19-2022, 04:32 PM
» Yorumlar: 0
» Okunma: 4
Mybb güncel 2022 Hoş Sosy...
Forum: MyBB Eklentiler & Modifikasyonlar
Son Yorum: teknoloji
08-19-2022, 04:27 PM
» Yorumlar: 0
» Okunma: 3
MyBB Tema Değişkenleri
Forum: MyBB Eklentiler & Modifikasyonlar
Son Yorum: teknoloji
08-19-2022, 04:24 PM
» Yorumlar: 0
» Okunma: 5
MyBB Forumunuzda Wordpres...
Forum: MyBB Eklentiler & Modifikasyonlar
Son Yorum: teknoloji
08-19-2022, 04:20 PM
» Yorumlar: 0
» Okunma: 3
Tiktok Keşfet Engeli Nası...
Forum: Tiktok
Son Yorum: teknoloji
08-19-2022, 04:15 PM
» Yorumlar: 0
» Okunma: 2